KiK is op zoek naar een nieuwe Artistiek leider

KiK is op zoek naar een nieuwe Artistiek leider

De afgelopen periode heeft KiK zich beraden op haar positie. Dit heeft geleid tot een nieuw beleidsprogramma waarin sprake is van een toenemende focus op de fysieke en sociale omgeving van KiK. Dit wordt steeds benaderd vanuit het onderzoek en de visie van streng geselecteerde kunstenaars. Daarbij krijgt onderzoek meer focus: het is de ambitie om aan te sluiten bij relevante beleidsthema's uit de provinciale omgevingsvisie (zoals krimp, duurzame energie, water en voedsel). Het onderzoek door kunstenaars moet in de toekomst niet alleen kunstinhoudelijk interessante presentaties opleveren, maar ook mogelijke nieuwe gegevens en daarmee nieuwe perspectieven op actuele ruimtelijke vraagstukken. De resultaten van het onderzoek biedt voor beleidsmakers en ontwerpers en maatschappelijke organisaties op ruimtelijk en sociaal gebied voeding voor de beleidsdiscussie en –ontwikkeling over inrichting en vormgeving van Drenthe.

Met een fantastische artist in residence faciliteit en een (nu al) breed gewaardeerd tentoonstellings-programma dat zich sterker gaat richten op ruimtelijke vraagstukken, kan KiK hiermee ook een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken in de regio en daarmee aan de ruimtelijke kwaliteit.

De huidige artistiek leider wordt voor KiK curator in de Drenthe Biënnale. Om het nieuwe beleid van KiK in de AIR programmering tot uitdrukking te laten komen zoeken we daarom een nieuwe Artistiek leider.

PLATTELANDSCHAP breidt zich uit

PLATTELANDSCHAP breidt zich uit

Deze werkperiode is bij KiK momenteel het kunstproject 'Plattelandschap' te zien. Zeven kunstenaars nemen tot 5 juli afwisselend hun intrek in Kolderveen om nieuw werk te maken waarin zij een Beeld van het Platteland geven.
De tentoonstelling PLATTELANDSCHAP is elke vrijdag- en zondagmiddag van 13 tot 17 uur gratis te bezoeken. Ook bent u van harte welkom op de feestelijke afsluiting op 5 juli vanaf 13 uur met om 17.30 uur een buffet.

OGENBLIKSEM#4 - eindpresentatie eerste periode 2015

OGENBLIKSEM#4 - eindpresentatie eerste periode 2015

Vanaf 2 maart tot 26 april evolueert OGENBLIKSEM #3 naar OGENBLIKSEM #4. De deelnemende kunstenaars nemen, bij toerbeurt in twee of in drietallen voor een periode van één of twee weken hun intrek in de AiR van KiK; tijdens dit verblijf op locatie wordt de presentatie in de Kaashal en kelders van KiK aangevuld en uitgebreid met nieuwe werken.

Op zondag 26 april wordt het project  om 17 uur feestelijk afgesloten met de finissage van OGENBLIKSEM #4 en een gezamenlijke maaltijd. Weest van harte welkom.

Tentoonstelling Gedachte-experiment geopend

Tentoonstelling Gedachte-experiment geopend

De tentoonstelling 'Gedachte-experiment' samengesteld door Edwin Stolk is zondag 9 november geopend. Tijdens de werkperiode zal Edwin Stolk onderzoek doen naar de geluiden in de fabriek; dit zal resulteren in een eindresultaat die tot en met 21 december elke vrijdag en zondagmiddag van 13 - 17 uur te volgen is in KiK. Daarbij kan hij ook uw hulp gebruiken! Klik voor meer informatie op 'vandaag'.

Project met wildplukken rond Kolderveen

Op zondag 5 oktober 2014 is het project van Sharon Houkema geopend met een wildplukexcursie onder leiding van Leah Groeneweg met aansluitend lunch en receptie. Voor KiK een bijzondere manier om een project te openen, maar zeker sterk gekoppeld aan de omgeving en de andere activiteiten bij KiK. Meer informatie is te vinden onder gisteren.

<<  1 2 [34 5  >>