KiK als 1 van de 16 uitgekozen

KiK als 1 van de 16 uitgekozen

Het Mondriaan Fonds heeft aan zestien kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven voor beeldende kunst verspreid over Nederland een werkbijdrage toegekend. KiK uit Kolderveen is daar één van dit jaar.

Maar liefst 71 kunstinitiatieven dienden een aanvraag in. Een zeer diverse groep aan organisaties, samenwerkingsverbanden en collectieven die zijn ontstaan vanuit een bevlogenheid en de motivatie kunst op een andere manier te presenteren. Over het algemeen zijn de initiatieven klein in termen van mankracht en organisatorische structuren maar beschikken ze over grote (internationale) netwerken.

INTO NATURE opent de deuren

INTO NATURE opent de deuren

Vanaf 2 juli zijn de deuren geopend van de kunstexpeditie INTO NATURE Art Expedition waarbij KiK de RLS locatie heeft georganiseerd.

Kijk onder 'vandaag' voor meer informatie.

Tickets zijn verkrijgbaar op de diverse locaties en via http://www.intonature.net/tickets

parkeeradvies

Vanwege de te verwachten opkomst voor de presentatie vanmiddag wordt u als bezoeker gevraagd om van het vrij parkeren aan de Nieuweweg gebruik te maken (tegenover sporthal 'De Eendracht'). Vanaf die plek is het een kleine 10 minuten lopen naar de zuivelfabriek. Onderstaand een plattegrond.

Gratis parkeren plattegrond

KiK heeft een nieuwe artistiek leider

KiK (Kunst in Kolderveen) heeft per 1 oktober 2015 Nils van Beek aangesteld als de nieuwe artistiek leider. Nils van Beek zal samen met zakelijk leider Ingeborg Sturre en het bestuur vorm en inhoud gaan geven aan het nieuwe beleid van de stichting.

Programma Oktobermaand Kindermaand

Programma Oktobermaand Kindermaand

Het uitgebreidere programma voor Oktobermaand Kindermaand 2015 is bekend. Je kan je per datum inschrijven. Kijk onder het kopje 'vandaag' voor meer informatie.

Er is nog plek om mee te doen. Schrijf je snel in!

Tot ziens! 

<<  1 [23 4 5  >>