2017

Basiskamp 'Entre Nous' | Edwin Stolk

Basiskamp 'Entre Nous' | Edwin Stolk

Een project in samenwerking met de Maatschappij van Weldadigheid, Defensie, gemeente Westerveld, Provincie Drenthe en kunstenaar Edwin Stolk.

Dit voorstel is tot stand gekomen tijdens een residentie in december 2014 bij KiK (Kunst in Kolderveen). Edwin Stolk was daar in het kader van de tijdelijke binnenlandateliers van het Mondriaan Fonds. Door zich te verdiepen in dit gebied leerde hij de geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord kennen. Dit is hij verder uit gaan werken in het plan Basiskamp 'Entre Nous'.

Het basiskamp was open van 1 september t/m 1 oktober dagelijks van 10.30 - 17.00 uur met in de weekenden een publieksprogramma met workshops, lezingen en debatten.

Met dank aan: Mondriaan Fonds, Provincie Drenthe, Ministerie van Defensie, gemeente Westerveld, BPD Cultuurfonds, BankGiro Loterij Fonds, De Maatschappij van Weldadigheid en BOEi.

Blinded Hunt | Mariëlle Videler

Blinded Hunt | Mariëlle Videler

Het kunstproject Blinded Hunt was een persoonlijke zoektocht van kunstenaar Mariëlle Videler naar het gegeven van de jacht; als oeroud instincten als observatie van de omgeving.

Het resultaat van haar werkperiode en onderzoek is in KiK te bezichtigen van 15 tot en met 24 september vrijdag tot en met zondag van 13 - 17 uur. Daarna wordt het tentoongesteld in galerie Lumen Travo van 21 oktober tot en met 18 november.

BLINDED HUNT is ontwikkeld met ondersteuning van het Tijl Fonds , het Mondriaan Fonds,  Stichting Stokroos en het Uummannaq Polar Institute.