Groepstentoonstelling | Reis door mijn kamer

Groepstentoonstelling | Reis door mijn kamer

1 mei - 31 augustus

Deze tentoonstelling ging over reizen, over plaatsen en plekken waar we wonen, aankomen en vertrekken. De ruimtes in de voormalige zuivelfabriek vormden het decor voor dit reizen. Vanaf de maand mei tot aan september 2006 verbleven de 17 uitgenodigde kunstenaars in een korte of langere periode op locatie ter voorbereiding van het werk dat zij presenteren tijdens deze expositie.

Deelnemende kunstenaars waren: Ronald de Ceuster, Harry Cock, Robbie Cornelissen, Wia van Dijk, Frank Halmans, Loes Heebink, Madelon Hooykaas/Elsa Stanfield, Seet van Hout, Lambert Kamps, Krijn de Koning, Marten Winters, Dirk Lansink, Erik Odijk, Willem Speekenbrink, Anne-Marie van Sprang en Peter Vink.

De werktitel werd ontleend aan het boek VOYAGE AU TOUR DE MA CHAMBRE van Xavier Lemaistre, die aan de meest alledaagse omgeving allerlei associatieve kunstzinnige en filosofische ervaringen verbond die de materiële en de fysieke gebondenheid van de omringende ruimte overstijgen.

De snelle opeenvolging van activiteiten (ateliersituaties, meerdere kunstenaars, diverse disciplines, lezingen, wisselende scenario's) verschafte KiK de mogelijkheid het publiek herhaaldelijk en intensief te informeren over en te attenderen op de weg naar de expositie en de expositie zelf. Het middel van artist-in-residence werd ingezet voor de realisatie van de grote afsluitende tentoonstelling in oktober, waarbij proces en resultaat samenvielen in de presentatie. Zo groeide het werk als het ware organisch en cumulatief naar de presentaties in de tentoonstelling toe.

Zowel de tentoonstelling als de daarbij geproduceerde catalogus kreeg veel waardering. Dat bleek uit de fondsen die ons terwille waren en ons project ruimhartig hebben ondersteund, uit de bezoekersaantallen en uit de aantoonbare belangstelling van de media en vakpers vanuit het gehele land.

Toch zijn ook hier, zo bleek uit de evaluatie met betrokkenen, punten aan te wijzen die voor onze projecten in 2007 extra aandacht vragen. Wij denken hier aan de beschikbare gelden voor publiciteit, aan de vele, onbetaalde, uren van de organisatiegroep, aan de zowel inhoudelijke als praktische begeleiding van de diverse werkperioden en aan de professionalisering van de publiciteit als geheel, zoals bijvoorbeeld de specifieke inzet en het gebruik van de website tijdens het gehele werkproces van de diverse kunstenaars op locatie.

Reacties (0)

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast