AiR

AiR

KiK biedt kunstenaars een woon- en werkatelier in de gewezen zuivelfabriek aan: een artist in residence. De plek vraagt om kunstenaars die zich ondernemend en zelfstandig opstellen en tegen oorverdovende stilte kunnen. Een verblijf van acht weken is hierbij het uitgangspunt; in samenspraak met de kunstenaar wordt dit ingevuld.

KiK faciliteert de ruimte aan de genodigde kunstenaar, onder de voorwaarde dat hij/zij tijdens de vastgestelde periode in de ter beschikking gestelde accommodatie verblijft, werkt en presenteert. De accomodatie betreft een appartement, een atelier/werkplaats en een immense Kaashal met bijbehorende kelders als expositieruimte. Deze locatie is veelal zeer bepalend voor de AIR. De kunstenaar draagt zelf zorg voor de financiering van de projectkosten en het levensonderhoud. KiK financiert de opening-, publiciteit- en kantoorkosten.

Voor wie?

KiK gaat zich in de toekomst niet alleen richten op beeldende kunst. KiK is daarom ook geïnteresseerd in plannen van vormgevers, fotografen, theatergroepen, architecten en multimedia-kunstenaars (uit binnen- en buitenland).

De kwaliteit van het werk van de kunstenaar is het belangrijkste uitgangspunt bij de keuze die KiK maakt. Soms nodigt KiK op grond van documentatie of na een atelierbezoek een kunstenaar uit. Een andere mogelijkheid is dat een kunstenaar zichzelf aanmeldt via het aanvraagformulier.

Kunstenaars kunnen bij KiK een aanvraag voor een werkperiode indienen. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een helder plan en een actuele cv met voor het plan relevante documentatie. De kunstenaar dient zelf voor de financiering van zijn/haar project te zorgen; al kan KiK daarin wel begeleiden. KiK stelt daarentegen de woon- en werkruimte ter beschikking en draagt zorg voor begeleiding en PR. Daarnaast stelt de stichting haar netwerk ter beschikking om het project breder uit te zetten, of samenwerkingen te realiseren.

Stichting KiK en de kunstenaars nemen een inspanningsverplichting op zich om het resultaat van de werkperiode vast te leggen in een presentatie. Dit kan een tentoonstelling zijn of een andere passende vorm. De aard van de presentatie wordt in principe in onderling overleg met de artistiek leider voorbereid.

Ook dient de kunstenaar in de betreffende werkperiode een publieksgerichte activiteit te ondernemen, zoals een workshop, lezing of educatief project.

Verdere invulling

Kenmerkend voor KiK is een open, avontuurlijke houding in de diversiteit van residencies: voor productie, onderzoek en conceptontwikkeling, samenwerking, en experiment. KiK denkt daarmee een goede plek te bieden voor presentatie, procesbegeleiding, reflectie, bemiddeling en educatie.