Morgen

Basiskamp 'Entre Nous' | Edwin Stolk

Basiskamp 'Entre Nous' | Edwin Stolk

In ontwikkeling: een project in samenwerking met de Maatschappij van Weldadigheid, Defensie, gemeente Westerveld, Provincie Drenthe en kunstenaar Edwin Stolk.

Dit voorstel is tot stand gekomen tijdens een residentie in december 2014 bij KiK (Kunst in Kolderveen). Edwin Stolk was daar in het kader van de tijdelijke binnenlandateliers van het Mondriaan Fonds. Door zich te verdiepen in dit gebied leerde hij de geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord kennen. Dit is hij verder uit gaan werken in het plan Basiskamp 'Entre Nous'.

Met dank aan: Provincie Drenthe, Ministerie van Defensie, gemeente Westerveld, BPD Cultuurfonds, BankGiro Loterij Fonds, De Maatschappij van Weldadigheid en BOEi.

DE PROEFKOLONIE PORTRETTEN | Wouter Jansen

DE PROEFKOLONIE PORTRETTEN | Wouter Jansen

In het najaar van 2015 zijn de eerste voorbereidingen gestart voor het fotografie project de PROEFKOLONIE PORTRETTEN van fotograaf Wouter Jansen. Langs een afwisselende route in de omgeving rond Frederiksoord worden 30 portretten van nakomelingen van kolonisten geplaatst. Stichting KiK heeft zich samen met de provincie Drenthe en de Maatschappij van Weldadigheid aan dit project en de daarmee samenhangende ontwikkelingen rond de Drentse voormalige Koloniën verbonden.

De Koloniën van Weldadigheid zijn genomineerd om in 2018 te worden opgenomen op de UNESCO werelderfgoedlijst. De Maatschappij wil door een meerjarige samenwerking aan te gaan met Stichting KiK het verbeelden en daarmee beleefbaar maken van de paupergeschiedenis van de Drentse Koloniën van Weldadigheid. Stichting KiK wil kunstprojecten organiseren die de relatie in beeld brengen met de huidige maatschappij, onze verzorgingsstaat bevragen en van innovatieve impulsen voorzien. De doelstellingen van beide organisaties zijn daarom uiterst goed te combineren.

Artist in Residence te huur

 Artist in Residence te huur

KiK biedt de ruime studio met woongelegenheid een paar maanden per jaar te huur aan (doorgaans januari, februari, juli en augustus maar in 2017 wijkt dit af). Het huren kan per maand, per week of per 2 nachten. Werkruimte: grote lichte studio 9 x 12 x 5 meter. Tevens kan in onderling overleg gebruik worden gemaakt van de aangrenzende Kaashal (12,5 x 19 x 5 meter) en keuken.