Beste bezoeker,

De deuren van KiK zijn gesloten. Na de grote, geslaagde manifestatie Entre Nous in het najaar van 2017 was het duidelijk dat we zo niet verder konden; van de ene incidentele projectsubsidie naar de volgende aanvraag. Ambities, menskracht, en financiën waren niet meer met elkaar in evenwicht te brengen. Na een intensief traject van herbezinning in nauw overleg met collega-organisaties en de provincie is het ons niet gelukt om een mooie toekomst zeker te stellen.

We kijken met trots terug op datgene dat we de afgelopen 15 jaar hebben kunnen doen, mede dankzij een bevlogen team, vrijwilligers, kunstenaars, bezoekers en financiële partners. We zijn blij met de bijdrage die KiK daarmee aan het Nederlandse kunstlandschap heeft kunnen leveren.

Hoewel KiK stopt, is onze inhoudelijke inbreng in de zomer van 2021 nog wel te zien tijdens Into Nature, de tweejaarlijkse kunstexpeditie waarvan KiK mede-initiator en curator is (www.intonature.net).

Mocht u nog informatie over KiK willen, het boek over Entre Nous of andere oude uitgaven willen bestellen, neem dan gerust contact met ons per e-mail

We wensen iedereen een wereld vol kunst en cultuur toe, met blijvende ruimte voor experiment en nieuwe initiatieven.

Mieke Conijn, Stina van der Ploeg, Jeroen van Westen (laatste bestuur KiK)